MCC Panolar

Otomasyon sistemleri bir cihazı uzaktan izlemek ve kontrol etmek için kullanılır. Cihazdan arıza bilgisi, sıcaklık bilgisi, nem bilgisi gibi veriler alınabilirken aynı zamanda açma kapama işlemi de yapılabilir. MCC panolar, endüstriyel amaçlı sistemlerde motor gücünün hareketi ile işlerlik kazanan sistemlerin (pompaların, fanların,…) yoğun olduğu tüm alanlarda, uzaktan veya yakından kontrolünün sağlanabildiği sistemlere destek veren panolardır. MCC’nin açılımı Motion Control Chart’dır. Türkçesi hareket kontrol sistemleri programlama tekniğidir. Tesislerde çoklu motor sürülmelerinde kullanılan pano tipidir.

MCC Panosu Özellikleri

Sistem içinde motorların beslenmesi ve kumanda edilmeleri MCC panoları ile yapılmaktadır. MCC panoları, ana besleme üniteleri ve kumanda için gerekli ekipmanları (ana şalter, kontaktörler, motor koruma şalterleri, faz koruma röleleri, motor sürücüleri…) içerir. Ayrıca PLC, merkezi otomasyon ve SCADA sistemleri için gerekli haberleşme altyapısına sahiptir. Sistem sahadaki motorları ve tüm elektrikli ekipmanların aşırı gerilim düşümü ve yükselmesine karşı otomatik olarak korur. Mekanik sistemlere elektriğin verildiği veya kesildiği panolardır. Otomasyon sistemi tarafından kontrol edilirler. MCC panoları otomasyona uygun dizayn edilmelidir.

Sezi Elektrik olarak firmamız bünyesinde bulunan profesyonel personeller, panoların monte edilmesi için sizlere yardımcı olmaktadır. Personellerimiz tarafından monte edilen MCC panolar daha sonra kullanıma hazır hale gelir. İletişim adreslerimiz üzerinden bize ulaşarak hem ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi alabilir hem de harici pano satın alabilirsiniz.

  • Fabrikalar, arıtma tesisleri, pompa istasyonları ve üretim hatları gibi motor kullanımının yoğun olduğu yerlerde sıklıkla kullanılır.
  • Motor kontrolleri; birbirine bağımlı veya bağımsız, zamanlı veya bir sıra takip edilerek sağlanabilir. Olası bir arızaya kolay erişebilmek ve giderebilmek için imalatı yapılan panonun içerisinde kullanılan tüm malzemelerin projeye uygun olarak etkilenmesi numaralandırılması gerekmektedir.
  • Bu tip paneller tasarlanırken bakım kolaylığına, güvenli ve kolay erişebilirliğe, mümkün olabildiğince yedek yer olmasına dikkat edilerek uluslar arası standartlara uygun tasarlanmakta ve imal edilmektedir.