Ana Dağıtım ve Kompanzasyon Panosu

Ana dağıtım panosu, ana elektrik gücü kaynağı tarafından doğrudan tedarik edilen ve elektrik enerjisini tüketicilere dağıtmak ve kontrol etmek için tasarlanmış şalt ve kontrol ünitelerinden oluşan elektrik panosudur. Bina tipi trafo merkezli tüketicilerde, trafo alçak gerilim çıkışı direkt olarak ana dağıtım panosuna gelir. Oradan tali panolara enerji dağıtımı yapılır. Direk tipi trafo merkezli tüketicilerde, ölçüm panosundan gelen elektrik enerjisi ana dağıtım panosuna giriş yapar, oradan tali dağıtım panolarına şalterlerden çıkış yapılır. Trafosuz iş yerlerinde ana kofradan gelen enerji, dağıtım panosuna giriş yapılır ve oradan tesise enerji dağıtılır. Ana dağıtım panosu ile tesisin enerjisi tek bir panodan kontrol edilebilir. Büyük tesislerde kompanzasyon panosu ile birlikte montaj yapılır.

Kompanzasyon panosu işletmenin gerekli cihazlarını içinde bulundurur. Reaktif enerjiye ihtiyaç duyulan anda, reaktif gücün üretimini gerçekleştiren bir pano çeşididir. Endüktif yükler (transformatörler, balastlar, elektrik motorları vs) reaktif güç çekerler. Kompanzasyon panoları açığa çıkan reaktif gücün sıfıra minimize edilmesinde ve ihtiyaç anlarında reaktif gücün üretilmesinde yarar sağlamaktadır.

Ana Dağıtım Panosu Neden Gereklidir?

Ana dağıtım panosu ile tesisin enerjisi tek bir panodan kontrol edilebilir. Fabrika, atölye ve iş yerlerinde elektrik enerjisinin ana dağıtımının yapıldığı panolardır. Endüstriyel ve ticari tüm yapıların alçak gerilim enerji bölümünün kontrolünün ve güvenliğinin sağlandığı merkez kimliğindeki ana dağıtım panoların (ADP) uzun ömürlü ve kolay müdahale edilebilir olması önem taşımaktadır. Trafosuz iş yerlerinde ana kofradan gelen enerji, dağıtım panosuna giriş yapar ve oradan tesise enerji dağılır.

Kompanzasyon Panosu Neden Gereklidir?

Elektrik enerjisinin, santralden en küçük alıcıya kadar dağıtımında en az kayıpla taşınması gerekmektedir. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile her evde bulunan buzdolabı, çamaşır makinesi, klima… vb. ısıtma, havalandırma ve soğutma cihazları, elektrik enerjisine ihtiyacın her geçen gün biraz daha artmasına ve enerji üretiminin gittikçe pahalılaşmasına neden olmaktadır. Bu durum dolaylı olarak şebekede taşınan elektrik enerjisinin de kaliteli, ucuz ve hakiki iş gören aktif enerji olmasını daha zorunlu kılmaktadır. Eğer reaktif güçler kompanze edilmez ise; şebekede güç kayıplarına neden olur, üretim- dağıtım sisteminin kapasitesini azaltır ve gerilim düşmesinin taşınan gücü sınırladığı dağıtım hatlarında enerji taşıma kapasitesinin düşmesine neden olur.

Sezi Elektrik olarak firmamız bünyesinde bulunan profesyonel personeller, panoların monte edilmesi için sizlere yardımcı olmaktadır. Personellerimiz tarafından monte edilen ana dağıtım ve kompanzasyon panoları daha sonra kullanıma hazır hale gelir. İletişim adreslerimiz üzerinden bize ulaşarak hem ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi alabilir hem de ana dağıtım ve kompanzasyon panosu satın alabilirsiniz.

  • Endüstriyel tesislerde ve çok katlı sistemlerde kullanılmaktadır.
  • Yapı itibariyle çok basit bri yapıya sahip olan bu paneller herkesin müdahale edebileceği açık ortamlarda bulunmaktadır.
  • Bu sebeple bu tip panellerde enerjili bölümlerin, olası bir tesadüfi dokunmaya ve kaçak akımlara karşı normlara uygun şekilde korunması gereklidir.
  • Ayrıca herkesin kolayca kullanabilmesi için etiketlemenin de iyi yapılması gereklidir.
  • Kompanzasyon sisteminde özel kontaktörler ve deşarj bobinleri kullanılarak, aşırı kompanzasyon akımlarının önüne geçilmiştir.
  • Kondansatörler yatay olarak yerleştirilerek kolay soğuması sağlanmıştır.
  • İistendiği taktirde harmanik filtre uygulaması da yapılmaktadır.
  • Havalandırma ile ilgili her panoda gereğince fan-filtre kullanılarak ısı artışı önlenmiştir.